Varelser, ting, platser och företeelser som förekommer i böckerna om Yddrios

Ashetsheesta – Kärleksgudinna som tillbeds i Tebidiar.

Auri – Solgudinna som dyrkas av imifolket i Aurinma.

Aurinma – Ett örike som varit avskärmat från övriga världen under lång tid.

Besvärjelsemagi – Form av magi där kraften dras från en annan dimension genom besvärjelser.

Guloskärr – Svårtillgängligt område i sydvästra Aurinma.

Imifolket – Aurinmas ursprungsbefolkning.

Jordfasta – Den bofasta befolkningen i Aurinma, oftast jordbrukare.

Mo – Dödsgud i Tebidiar.

Mopräst – Hanterar de dödas kroppar och själar i Tebidiar. Kremering är nödvändig för att förhindra att de döda går igen.

Morg – Ett fyrbent pälsbeklätt rovdjur som lever på Morgavidderna i de norra delarna av Aurinma.

Månskira – En ört med starka läkande egenskaper. Förlänger livet på den som intar regelbundna doser. Månskira växer enbart i de otillgängliga kärren i västra Aurinma.

Mästare – Titel. Lägsta graden för besvärjare från Tebidiar.

Stormästare – Titel. Andra graden för besvärjare från Tebidiar.

Tebidiar – Kejsardöme.

Tekodonia – Huvudstad i Aurinma under härskare Tekodos välde.

Trovar – Kejsardömet Tebidiars huvudstad.

Weloi – Folkslag med lila hud, horn och helt blå ögon.

Ärkemästare – Högsta graden för besvärjare från Tebidiar.