Kartor

Kartor

Världskarta Yddrios
Världskarta över Yddrios.
Kartan som Yeoro ritade över Aurinma i boken Tårpilens år.
Karta över hela den kända världen enligt geografer i Kejsardömet Tebidiar.

Illustratör: DiddeZ