Varelser, ting och företeelser som föreommer i böckerna om Yddrios

 

Auri – Gudinna som dyrkas av imifolket i Aurinma.

Imifolket – Aurinmas ursprungsbefolkning.

Morg – Ett fyrbent pälsbeklätt rovdjur som lever på Morgavidderna i de norra delarna av Aurinma.

Månskira – En ört med starka läkande egenskaper. Förlänger livet på den som intar regelbundna doser. Månskira växer enbart i de otillgängliga träskmarkerna i västra Aurinma.

Mästare – Titel. Lägsta graden för besvärjare från Tebidiar.

Stormästare – Titel. Andra graden för besvärjare från Tebidiar.

Weloi – Folkslag med lila hud, horn och helt blå ögon.

Ärkemästare – Högsta graden för besvärjare från Tebidiar.